Gólne Warunki Współpracy

Gólne Warunki Wspólpracy

Ogólne warunki współpracy handlowej mają zastosowanie do wszystkich usług, propozycji, zamówień i umów dostarczonych lub uzgodnionych z Vos Logistics.

Warunki branżowe
Oprócz ogólnych warunków współpracy handlowej stosujemy następujące warunki branżowe:

Krajowy transport drogowy General Transport Conditions (AVC 2002)
Krajowy i międzynarodowy transport drogowy cysternami i silosami General Tank Transport Conditions for Bulk Road Transport, issued by sVa/Stichting Vervoeradres
Międzynarodowy transport drogowy CMR Convention, supplemented by the AVC 2002
Usługi spedycyjne Dutch Forwarding Terms and Conditions - the General Conditionsof the FENEX
Przechowywanie i magazynowanie General Storage Conditions, issued by sVa/Stichting Vervoeradres
Działalność w zakresie dystrybucji fizycznej Physical Distribution Conditions, issued by sVa/Stichting Vervoeradres
Czyszczenie materiałów i sprzętu General Terms and Conditions of Tank Cleaning of the Association of Tankcleaning Companies Netherlands
Invoice instructions Invoice instructions
Polityka ochrony sygnalistów Whistleblower policy

 

Pobierz Gólne Warunki Współpracy