Zrównoważony rozwój

Zrównoważone rozwiązania zwyciężają.

Odpowiedzialność w zakresie ochrony środowiska traktujemy poważnie.

W Vos Logistics stawiamy sobie konkretne cele w zakresie ochrony środowiska oraz pomagamy klientom osiągać ich cele. Opracowując nowe produkty i usługi, opowiadamy się za ekologicznymi usługami logistycznymi i technologiami, które redukują zarówno naszą emisję CO2, jak i nasze zużycie energii.

Jakie korzyści z tego płyną dla Ciebie?

 • Szeroka gama rozwiązań w zakresie zrównoważonego transportu, takich jak pociągi drogowe, przyczepy Super Eco Combi, transport intermodalny, ciężarówki LNG i elektryczne oraz energooszczędne magazyny. 
 • Determinacja, by minimalizować wpływ na środowisko.
 • Poprawa wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju dzięki długotrwałym partnerstwom.

 

Proekologiczne inicjatywy Vos Logistics

Dbałość o środowisko, zdrowie naszych pracowników oraz o Twoją satysfakcję mamy w swoim DNA. Udowadniamy to w naszej codziennej pracy. Oto przegląd naszych aktualnych inicjatyw: 

 • Energooszczędna dystrybucja w krajach Beneluksu dzięki ciężarówkom na LNG
 • Ciężarówki elektryczne z 0% emisją CO2 w krajach Beneluksu
 • Koncepcja przedłużonego zestawu naczep: Super Eco Combi (SEC) 
 • SolarOnTop: pilotażowy program montażu paneli słonecznych na ciężarówkach
 • Wykorzystanie paliw LNG w transporcie międzynarodowym w całej Europie
 • Magazyny BREEAM i panele słoneczne na dachach
 • Udział w programie Lean and Green
 • Udział w programie ECTA Responsible Care®
 • Ekran korporacyjnej odpowiedzialności społecznej (CSR) EcoVadis

 

Wskaźniki KPI dotyczące zrównoważonego rozwoju

Jesteśmy aktywnie zaangażowani w innowacyjne sposoby ciągłego doskonalenia naszych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. W związku z tym koncentrujemy się na następujących kwestiach: czyste technologie samochodowe, efektywność energetyczna i ocena dostawców. Aby mierzyć nasze wyniki, zdefiniowaliśmy kilka kluczowych wskaźników zrównoważonego rozwoju: 

 • Emisja kg CO2 na tonę/km
 • Emisja kg CO2 na m2 zakładu
 • % transportu multimodalnego
 • Średnia wartość floty względem europejskiego standardu samochodów ciężarowych
 • Wskaźnik wypadków powodujących niezdolność do pracy (LTIR)
 • Zwolnienia chorobowe (%)

 

 

Carbon footprint

 


 

CO2 emissions fleet

 


 

CO2 emissions premises

 


 

multimodal transport


LTIR


sickness absence

Dorota Malachowska
Ekspert w zakresie jakości i zrównoważonego rozwoju
Dorota Malachowska
Ekspert w zakresie jakości i zrównoważonego rozwoju