Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden gelden voor onze dienstverlening, offertes, order bevestigingen en overeenkomsten die door Vos Logistics opgesteld zijn of waarmee wij overeengekomen zijn.

 

Overige voorwaarden en condities
Naast onze algemene voorwaarden maken wij gebruik van de volgende voorwaarden en condities:

Nationaal vervoer over de weg de Algemene Vervoercondities (AVC 2002)
Nationaal en internationaal tank-, en bulkvervoer over de weg de Algemene Tankvervoercondities voor het Vervoer van Bulkgoederen over de weg, uitgegeven door sVa/Stichting Vervoeradres
Internationaal vervoer over de weg het CMR-Verdrag, aangevuld door de AVC 2002
Expeditie werkzaamheden de Nederlandse Expeditievoorwaarden - algemene voorwaarden van de Fenex
Opslag en bewaarneming de Algemene Opslagvoorwaarden, uitgegeven door sVa/Stichting Vervoeradres
Physical Distribution activiteiten de Physical Distribution Voorwaarden, uitgegeven door sVa/Stichting Vervoeradres
Reiniging van materieel en uitrusting de Algemene Tankreinigingsvoorwaarden 2001 van de Association of
Tankcleaning Companies in the Netherlands
Invoice instructions Invoice instructions
Klokkenluidersbeleid de Klokkenluidersregeling

 

Download onze algemene voorwaarden hier