Misja i strategia

Kim jesteśmy i w co wierzymy.

The Power of a Shared Network

Nasza misja: Ideą Vos Logistics jest ograniczanie zawiłości i złożoności. Wspieramy naszych klientów w skutecznym rozwiązywaniu problemów w zakresie transportu i logistyki. 

Wizja

W szybko zmieniającym się świecie logistyki, staramy się być o krok do przodu i oferować coraz lepsze, szybsze, bardziej opłacalne i możliwie ekologiczne rozwiązania. Nie boimy się przyszłości inwestując w ludzi, aktywa i innowacje. W Vos Logistics bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu. Nasze solidne zaplecze finansowe stanowi podstawę dalszego wzrostu i rentowności firmy. Jesteśmy w stanie szybko reagować na coraz bardziej konkurencyjną i niestabilną sytuację na rynkach. Robimy to twardo stąpając po ziemi, tworząc atrakcyjne i motywujące środowisko sprzyjające rozwojowi naszych pracowników.
 

Strategia

Nasza strategia opiera się na trzech filarach: najwyższej jakości usług, rozwojowi technologicznemu i wzroście organicznym. U podstaw tego wszystkiego leży koncepcja zrównoważonego rozwoju.
 

Najwyższa jakość usług – ciągłe udoskonalenia w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności

Naszym celem jest zapewnianie klientom usług transportowych i logistycznych opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju w najwyższym możliwym stopniu. Nieustannie dążymy do udoskonalania naszych procesów, redukcji kosztów i generowania w łańcuchu dostaw wartości dodanej. 
 

Rozwój technologiczny – inwestujemy w przyszłość

Świat logistyki pozostaje w ciągłym ruchu. Aby dostosować się do dynamicznych się warunków, zidentyfikowaliśmy główne czynniki wyznaczające tępo zmian. Są to: digitalizacja i analiza danych, zrównoważony rozwój, rosnący udział handlu elektronicznego w branży transportowej oraz ograniczenia na rynku pracy. Inwestujemy w te obszary, aby mieć pewność, że przekraczamy oczekiwania klientów i tworzymy środowisko, w którym możliwa jest płynna wymiana informacji. Łączymy inteligentne planowanie z efektywną realizacją. Wszystkie nasze działania prowadzą do podnoszenia wydajności i jakości usług oraz wdrażania rozwiązań proekologicznych.
 

Wzrost organiczny – ukierunkowany i innowacyjny rozwój

Aby zdobyć pozycję wiodącego dostawcy w wybranych segmentach rynku, rozwijamy naszą działalność w sposób organiczny a, tam gdzie to możliwe, poprzez przejęcia lokalnych usługodawców. Obszary rozwoju, na które kładliśmy obecnie nacisk to:

  • Magazynowanie i dystrybucja w krajach Beneluksu
  • Lokalna działalność w krajach, gdzie mieszczą się nasze oddziały, w szczególności w Polsce i Rumunii
  • Udoskonalanie obecnych i wprowadzanie nowych usług


„Przyszłości nie przewidujemy, tworzymy ją. Razem!” 

Frank Verhoeven, CEO Vos Logistics 

Wyzwanie?
Ułatwiam to.

Daniella van de Hurk
Specjalista ds. Logistyki

Wyzwanie?
Ułatwiam to.

Daniella van de Hurk
Specjalista ds. Logistyki