Jakość

Jakość, Środowisko, Bezpieczeństwo, Zdrowie i Zrównoważony Rozwój.

Zarządzanie QESH&S to integralna część naszych działań biznesowych.

Dorota Malachowska
Ekspert w zakresie jakości i zrównoważonego rozwoju
 
Jakość usług
Bezpieczeństwo to nasz podstawowy priorytet. Jesteśmy odpowiedzialni za nas i naszych współpracowników.
 
Certyfikaty
Certyfikację nadzoruje i monitoruje Wewnętrzny System Zarządzania Jakością.
 
Organizacja
Jakość jest priorytetem na wszystkich poziomach, w każdej jednostce biznesowej.
Dorota Malachowska
Ekspert w zakresie jakości i zrównoważonego rozwoju