Missie & Strategie

Wie wij zijn en waar we in geloven.

We simplify. Whatever it takes.

Onze missie: Vos Logistics biedt op creatieve en ondernemende wijze eenvoudige oplossingen voor complexe logistieke uitdagingen. Zaken eenvoudig, beheersbaar en efficiënt maken voor onze klanten is waar we in geloven. We simplify. Whatever it takes.

Onze strategie 

Het is de ambitie van Vos Logistics om duurzame logistieke oplossingen en transportdiensten te bieden, zodat onze klanten hun bedrijf kunnen ontwikkelen, hun diensten kunnen verbeteren en kosten kunnen verlagen. We willen ons onderscheiden door proactief te zijn, te innoveren en mee te gaan met technologische ontwikkelingen. Door te investeren in digitalisering en lean verbeteren we de effectiviteit en het serviceniveau van onze organisatie en hebben onze medewerkers meer plezier in hun werk. Veiligheid staat daarbij altijd voorop.    

Vos Logistics colleagues leanOnze duurzaamheidsstrategie vormt een integraal onderdeel van onze werkzaamheden en deze is ook gericht op externe factoren die de goederenstroom van onze klanten optimaliseren. Dit doen we door schonere en efficiëntere transport- en logistieke oplossingen te bieden:

  • Partnerschappen opbouwen met belanghebbenden die onze duurzaamheidsdoelstellingen delen
  • Nauw samenwerken met leveranciers, bijvoorbeeld door energieverbruik en verspilling te verminderen
  • Gebruikmaken van alternatieve brandstoffen, de lading optimaliseren, samen met onze klanten supply chains en multimodale oplossingen verbeteren

We willen onze werknemers een fijne werkplek bieden, met een goede balans tussen professionele uitdagingen en werktevredenheid. Daarom investeren we in persoonlijke ontwikkeling en in de kwaliteit van ons team van logistiek specialisten, chauffeurs en supportmedewerkers zodat ze optimaal kunnen presteren. We bieden mogelijkheden voor zelfontwikkeling, moedigen medewerkers aan te experimenteren met nieuwe oplossingen en dan vooral samen met onze klanten. We verwachten dat onze medewerkers ondernemend zijn en openstaan voor verandering.


"We vinden het belangrijk te investeren in persoonlijke ontwikkeling en in de kwaliteit van ons team van logistiek specialisten en supportmedewerkers, zodat ze optimaal kunnen presteren.”

FRANK VERHOEVEN, CEO VAN VOS LOGISTICS  

 

Een uitdaging?
Ik maak het simpel.

Daniella van de Hurk
Logistiek Specialist