Aktualności

W WYMAGAJĄCYM ROKU 2021, MIMO UZYSKANIA NIŻSZYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH, VOS LOGISTICS OSIĄGNĄ WZROST WOLUMENU

  • Obroty formy wzrosły o 7%: do 361 mln euro, na poziomie progu rentowności netto;
  • Odnotowano silny wzrost w obszarze magazynowania, dostaw do domu i dystrybucji;
  • Wydajność przewozów międzynarodowych odczuwała negatywne wpływy Covid-19, zakłócenia w łańcuchach dostaw i znaczny wzrost cen oleju napędowego;
  • Stabilna pozycja finansowa firmy zapewnia solidną podstawę w zmiennych warunkach rynkowych w 2022 roku.
     

W 2021 roku europejski dostawca usług logistycznych Vos Logistics osiągnął obroty w wysokości 361 mln euro, co stanowi wzrost o 7% w porównaniu z rokiem 2020. Znaczący wpływ na wyniki wywarły  wysoki poziom absencji spowodowany COVID-19,kilkakrotne lock-downy jak również wysokie koszty pośrednie. Skonsolidowane przychody przed odliczeniem odsetek i podatków (EBIT) spadły do 0,7 mln euro (2020: 4,6 mln euro). Wynik netto plasował się na poziomie progu rentowności (2020: 3 mln euro). W 2021 roku płynność finansowa i wypłacalność utrzymały się na dobrym poziomie. Firma Vos Logistics zainwestowała 21 mln euro (2020: 15 mln euro) m.in. w odnowienie floty, rozwój powierzchni magazynowych i dalszą cyfryzację.

Dział Solutions, silnie ukierunkowany na magazynowanie i dystrybucję w krajach Beneluksu, odnotował znaczący wzrost popytu na realizację usług e-commerce i dostaw do domu. Ponadto w 2021 roku pozyskano wiele nowych kontraktów, które stanowią solidny fundament dla rozwoju w 2022 roku. Widać to szczególnie w sektorze dostaw do domu. W 2021 roku dokonano także kilku korekt w wewnętrznej organizacji dystrybucji oraz szeregu inwestycji w celu wzmocnienia i zabezpieczenia dalszego rozwoju zgodnego ze strategią firmy. Działa te także miały częściowy wpływ na osiągnięcie niższego wyniku w roku 2020.

W przypadku działu Transportu Międzynarodowego wzrost cen oleju napędowego (o 30% w 2021 roku) oraz zakłócenia łańcuchów dostaw w branży motoryzacyjnej (głównie z powodu niedoborów półprzewodników) miały negatywny wpływ na wolumeny, poziom zatrudnienia oraz wyniki finansowe.

Sytuacja w Ukrainie, niedobory na rynku pracy, Pakiet Mobilności UE i znaczny wzrost kosztów powodują niepewność i zawirowania na rynkach w 2022 roku. Nie można jeszcze oszacować wpływu tych czynników na wzrost zarobków w 2022 roku. Firma Vos Logistics ma wszelkie narzędzia aby pozostać solidną i prężną w 2022 roku.

Ben Vos, Dyrektor Finansowy w Vos Logistics, wyjaśnia oczekiwania wobec 2022 roku: „Inwazja Rosji na Ukrainę wywiera znaczny wpływ na handel międzynarodowy i logistykę w Europie, jak również wpływa na nasze działania. Widzimy, że różne łańcuchy logistyczne są dodatkowo zakłócane przez ograniczenia dostaw z powodu zamknięcia rynków. Dodatkowo gwałtownie rosną ceny paliw. Przykładowo, wzrost cen w samym marcu był tak samo gwałtowny, jak w całym 2021 roku. Rosną również koszty wynagrodzeń, a wdrożenie nowego Europejskiego Pakietu Mobilności doprowadzi do dodatkowego wzrostu kosztów i oraz ilości koniecznej do wykonania pracy. Terminowe i prawidłowe odzwierciedlenie tych wszystkich efektów w stawkach dla naszych klientów wymaga wiele wysiłku. Opierając się na dobrej współpracy i długotrwałych relacjach, jesteśmy przekonani, że nadal będziemy znajdować rozwiązania z naszymi klientami i dla nich.”

Frank Verhoeven, Dyrektor Generalny w Vos Logistics dodaje: „COVID-19 także w 2021 roku wpłynął na naszą działalność, łańcuchy dostaw klientów i życie naszych ludzi. Zawsze dobrze się do tego dostosowywaliśmy. Wraz z inwazją w Ukrainie ponownie stajemy przed bardzo poważnymi wyzwaniami. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom. Zatrudniamy 150 ukraińskich kierowców. W naszej placówce w Polsce oferujemy ich rodzinom bezpieczne schronienie. Obecnie w bazie w Radomsku zakwaterowaliśmy ponad 100 członków rodzin naszych współpracowników. Jestem pod wielkim wrażeniem i pełen dumy ze sposobu, w jaki nasi ludzie, ale także nasi klienci, wspólnie działają w obliczu kryzysu w Ukrainie. Przykładowo, nasi pracownicy z różnych placówek oferują dobrze skoordynowane wsparcie logistyczne programów pomocy humanitarnej, w ramach których są zbierane i dystrybuowane środki pomocy.”

 

Przeczytaj dalej i pobierz raport