Wyzwanie?
Ułatwiam to.

Daniella van de Hurk
Specjalista ds. Logistyki
Aktualności

W roku 2020 spółka Vos Logistics wypracowała pozytywne wyniki.

  • Mimo negatywnych skutków pandemii koronawirusa był to rok stabilny: obroty wyniosły 338 milionów euro; zysk netto 3 miliony euro.
  • Pozycja w krajach Beneluksu została wzmocniona poprzez przejęcie spółki SNEL Shared Logistics.
  • Pandemia korona wirusa dotknęła głównie dywizję Transportu Międzynarodowego.
  • Mocna podstawa oraz zdolność do adaptacji będą potrzebne  również w 2021 roku.

 

 

W roku 2020 europejski dostawca usług logistycznych, spółka Vos Logistics, wypracowała przychód w wysokości 338 milionów euro nieznacznie niższy w porównaniu do roku 2019. Po uwzględnieniu niższej ceny paliwa obroty opiewały na kwotę 343 mln euro (w roku 2019: 342 mln euro). Natomiast obroty skorygowane  o koszt nabycia spółki SNEL Shared Logistics wyniosły  300 mln euro i były niższe o 12 procent w stosunku do poprzedniego roku z powodu pandemii.

Dywizja Solutions głównie skoncentrowana na magazynowaniu i dystrybucji krajowej wykazała znacznie wyższe obroty. Było to spowodowane  przejęciem SNEL Shared Logistics oraz wzrostem sprzedaży. W okresie od marca do maja, pandemia mocno uderzyła  w Transport Międzynarodowy z powodu zamknięcia branży motoryzacyjnej oraz wprowadzeniem lockdownu w wielu krajach. Od czerwca tempo wzrostu przychodów było dobre, chociaż wolumeny towarów były niższe w porównaniu do poziomu z roku 2019.

Wynik na działalności [ang. earnings before interest and taxes] obniżył się o 34 procent do poziomu 4,6 mln euro. Zysk netto wyniósł 3 mln euro i  był na poziomie poprzedniego roku. Spółka Vos Logistics zainwestowała ponadto ponad 15 mln euro w odnowienie taboru, infrastrukturę biurową, zrównoważony rozwój, innowację i cyfryzację.

W roku 2021 na rynki, na których działa spółka Vos Logistics, wpływać będzie nadal niepewność w zakresie dalszego przebiegu pandemii, skutków Brexitu oraz wprowadzenie „Pakietu mobilności UE”. Wyzwania te otworzą jednak nowe możliwości dla innowacji i współpracy w Grupie. Przykładem może być rosnący popyt na e-handel oraz dostawy do domu. Vos Logistics osadzona jest na mocnym fundamencie i w roku 2021 będzie nadal inwestować w innowacje, cyfryzację i rozwój spółki.

Wzmocnienie firmy w zakresie magazynowania i dystrybucji dzięki nabyciu spółki SNEL Shared Logistics pomaga wzrostowi organicznemu dywizji Solutions.

Na początku roku 2020, spółka Vos Logistics sfinalizowała przejęcie firmy dostarczającej usługi logistyczne, spółki SNEL Shared Logistics. To nabycie jest zgodne ze strategią Vos Logistics ukierunkowaną na dalszy rozwój w dziedzinie dystrybucji w ramach istniejącej sieci magazynowania oraz cross-dockingu towarów, między innymi dla realizacji usług B2B, detalicznych i e-handlu, a w szczególności dostaw większych produktów do domu.

Powyższa transakcja przejęcia natychmiast przyniosła pozytywne efekty. Udało się pozyskać nowych klientów, a realizacja obsługi klientów dotychczasowych została wzmocniona i poszerzona, między innymi, poprzez rozpoczęcie nowych projektów dystrybucji na kraje Beneluksu  dla Gardena / Husqvarna, realizację zaopatrzenia wszystkich sklepów Blokker w Niderlandach, obsługę dostaw do domu dużej sieci meblarskiej oraz pozyskanie kilku nowych zleceń na usługi magazynowe. Ponadto po dobrych doświadczeniach z Polski gdzie Vos Logistics z sukcesem rozpoczęło współprace z Action firma otrzymała kontrakt na dystrybucje towarów do sklepów w zachodniej Francji. 

Ben Vos, dyrektor Vos Logistics do spraw finansowych (CFO) wyjaśnia: „Mimo wyjątkowych okoliczności rok 2020 możemy wciąż postrzegać w pozytywnym świetle. Spółka Vos Logistics wykazała się wytrzymałością i siłą. Wprawdzie na wyniki operacyjne niekorzystnie oddziaływała pandemia koronawirusa, niemniej jednak udało nam się utrzymać mocną pozycję finansową. Chociaż rok 2021 również będzie niósł ze sobą sporą dozę niepewności, nadal będziemy utrzymywać swoją silną pozycje i odporność na wpływ czynników zewnętrznych.

Frank Verhoeven, prezes (CEO) Vos Logistics, dodaje: „W trakcie pandemii u naszych klientów pojawiają się różne potrzeby logistyczne. W zeszłym roku spółka Vos Logistics udowodniła, że posiada siłę i zdolność adaptacji, która pozwala jej pozostać wiarygodnym, ukierunkowanym na rozwiązania partnerem. Pozyskaliśmy także nowych klientów i znacznie wzmocniliśmy naszą pozycję strategiczną w zakresie magazynowania i dystrybucji w krajach Beneluksu. “

Podkreśla przy tym: „W tym roku jesteśmy szczególnie dumni z naszych pracowników. Z ich ogromnego poczucia odpowiedzialności, umiejętności skutecznej komunikacji oraz zaangażowania, które tyle znaczą w tych trudnych okolicznościach.”

 

Przeczytaj dalej i pobierz raport

Wyzwanie?
Ułatwiam to.

Daniella van de Hurk
Specjalista ds. Logistyki