Aktualności

Publikacja raportu finansowego firmy Vos Logistics

Vos Logistics informuje o wyższych obrotach oraz zysku za 2017 rok
  • Wzrost obrotów o 5% do 290 milionów €
  • Wzrost EBIT o 17% do 8 milionów €, zysk netto: 3.5 miliona €
  • Inwestycje w ICT, udoskonalenia procesów i odnowienie taboru
  • Strategia skupiająca się na zrównoważonych innowacjach, cyfryzacji oraz wprowadzeniu Lean

 

Europejski dostawca usług logistycznych, firma Vos Logistics, odnotowała wzrost obrotów o 5% do kwoty 290 milionów euro w 2017 roku. Zarówno dział Transportu Międzynarodowego jak i Rozwiązań Logistycznych, osiągnęły wyższe obroty. EBIT jest wyższy o 16% i osiągnął poziom 8,0 mln EUR, a zysk netto zwiększył się z 2,5 mln EUR do 3,5 mln EUR. Przejęcie Gebroeders Joosten w Nederweert pod koniec grudnia wzmocniło pozycję spółki na rynkach dystrybucyjnych w Beneluksie oraz pozwoliło na zwiększenia ilości towarów przewożonych luzem. Vos Logistics spodziewa się dalszego wzrostu obrotów i wyników w 2018 roku.

Inwestycje zabezpieczające przyszłość firmy

Vos Logistics w 2017 r. przeznaczył na inwestycje kwotę 38 milionów, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w 2016 r. Firma nabyła 320 nowych ciężarówek i 350 nowych jednostek ładunkowych. Inwestycje zostały również przeznaczone na cyfryzację i platformę komunikacyjną w celu lepszego zaspokojenia życzeń naszych klientów, uproszczenia procesów w ramach działalności gospodarczej i zwiększenia efektywności.

Ograniczenie szkodliwych emisji

Emisje CO2 zostały zmniejszone o 3% do 0,035 kg na tonę / kilometr. Redukcję tę zawdzięczamy odnowieniu taboru, bardziej efektywnemu wypełnieniu powierzchni ładunkowej oraz szkoleniach dla kierowców ukierunkowanych na redukcję zużycia paliwa. Zwiększona liczba ciężarówek LNG i współpraca z klientami w celu ograniczenia pustych kilometrów także miały swój udział w tym wyniku.

Frank Verhoeven, dyrektor generalny Vos Logistics, spogląda wstecz na dobry rok, w którym poprawiły się warunki rynkowe, zwłaszcza po spokojniejszym sezonie letnim,  za czym podążył dynamiczny wzrost obrotu i dochodów. „Oprócz poprawienia wyników, w 2017 roku położyliśmy podwaliny dla przyszłych zmian. Rośnie złożoność procesów logistycznych. Ale innowacje technologiczne pozwalają nam na opracowanie szybszych, prostszych i inteligentniejszych rozwiązań dla naszych klientów. Upraszczamy. To idea według, której działamy, bez względu na przeszkody. Dokonujemy tego poprzez cyfryzację, inwestując w inteligentne rozwiązania planistyczne i wprowadzając innowacje. "

"Jesteśmy w dobrej formie", dodaje dyrektor finansowy Ben Vos. "Mamy solidną bazę finansową. Spłaciliśmy w całości pożyczkę przeznaczona na koszty przejęcia firmy w wysokości 7 milionów euro i w tym samym czasie zainwestowaliśmy w nią 38 milionów euro. Nasze inwestycje w odnowienie taboru, zwiększenie liczby jednostek ładunkowych i cyfryzację wzrosną do 43 milionów euro w 2018 r. Dzięki naszej ofercie usługowej i większych możliwościach przewozowych oraz cyfryzacji jesteśmy w dobrej sytuacji pozwalającej na dalszy rozwój w 2018 roku."

 

Read full report