Updates

Vos Logistics publicatie jaarverslag 2017

Hogere omzet en winst voor Vos Logistics in 2017
  • Omzet € 290 miljoen, + 5%
  • EBIT € 8 miljoen, + 17%; nettowinst € 3,5 miljoen
  • Investeringen in ICT, procesverbetering en vlootvernieuwing
  • Strategische focus op duurzame innovaties, digitalisering en Lean.

 

De omzet van Europees logistiek dienstverlener Vos Logistics steeg in 2017 met 5 procent tot € 290 miljoen.
Zowel
Internationaal Transport als Solutions realiseerden een hogere omzet. De EBIT steeg met 16 procent tot
 € 8,0 miljoen en de nettowinst nam toe van € 2,5 miljoen naar € 3,5 miljoen. Met de overname van Gebroeders Joosten in Nederweert eind december versterkte de onderneming haar marktpositie in groot volume en distributie in de Benelux.
Voor 2018 verwacht Vos Logistics een toename van omzet en resultaat.

Investeringen in een toekomstbestendige onderneming

Vos Logistics investeerde in 2017 € 38 miljoen, ruim een verdubbeling ten opzichte van 2016. De onderneming schafte 320 nieuwe trucks en 350 nieuwe laadeenheden aan. Daarnaast investeerde ze in haar digitale informatie- en communicatieplatform om beter aan te sluiten op de wensen van verladers, bedrijfsprocessen te vereenvoudigen en de efficiency te vergroten.

Verbetering CO2 -footprint

De CO2-uitstoot is teruggebracht met 3 procent naar 0,035 kg per ton/kilometer. Deze verlaging is toe te schrijven aan de verjonging van de vloot, een betere beladingsgraad en brandstofbesparing door gerichte chauffeurstrainingen. Ook de uitbreiding van het aantal LNG-trucks en samenwerkingsprogramma’s met verladers om leegrijden te reduceren droegen daaraan bij.

Frank Verhoeven, CEO van Vos Logistics, kijkt terug op een goed jaar waarin de marktomstandigheden – vooral na de zomer – verbeterden, en omzet en resultaat toenamen. “Naast het realiseren van resultaatverbetering hebben we In 2017 de fundamenten gelegd voor toekomstige veranderingen. Logistieke processen worden complexer. Maar door de technologische ontwikkelingen kunnen we snellere, eenvoudigere en slimmere proposities ontwikkelen, samen met onze klanten. ‘We simplify. Whatever it takes’ is waar we voor staan. Dat doen we door vergaande digitalisering, te investeren in intelligente planningsoplossingen en innovatie.”

We staan er goed voor”, voegt CFO Ben Vos toe. “Onze financiële basis is solide. Zo hebben we een mezzaninelening van 7 miljoen euro in 2017 volledig afgelost en gelijktijdig € 38 miljoen geïnvesteerd. In 2018  stijgen onze investeringen in vlootvernieuwing, uitbreiding van het laadvermogen en digitalisering naar € 43 miljoen. Samen met ons heldere serviceaanbod en aantrekkende volumes een goede uitgangspositie voor verdere groei in 2018.

 

Read full report