Organizacja

Jakość jest kluczowa we wszystkich działaniach, w każdym oddziale.

Stawiamy sobie wysokie standardy.

Aby utrzymywać jakość i bezpieczeństwo pracy na najwyższym możliwym poziomie, posiadamy międzyoddziałowy Zespół ds. Jakości. Jest on wspierany przez lokalnych managerów oraz specjalne zespoły ds. jakości; wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wdrażanie i przestrzeganie wartości QESH+S: Jakości, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju.

Specjalne zespoły ds. jakości: 

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności i pasz

Zespół zarządzany jest przez korporacyjnego koordynatora QESH+S i wykonuje różnorodne zadania takie, jak zarządzanie ryzykiem w zakresie zdrowia oraz utrzymywania go na możliwie najniższym poziomie, przegląd audytów, reklamacji i odwołań, a także zapewnianie wsparcia przy wdrażaniu nowych procesów i ulepszeń. Członkowie zespołu są managerami ds. jakości z jednostek posiadających certyfikaty ISO 22000 lub GMP+.
 

Zespół ds. audytów wewnętrznych

Członkowie tego zespołu zapewniają ocenę wewnętrznych i zewnętrznych audytów, ogólną efektywność firmy oraz planowanie kolejnych kontroli podczas odbywających się co pół roku spotkań. W trakcie swoich zebrań decydują o tematyce i punktach nacisku kolejnych przeglądów. Wewnętrzni audytorzy przygotowują kontrole zgodnie z procedurami, a następnie ustalają, czy poszczególne oddziały rzeczywiście funkcjonują zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami. Audyt wewnętrzny wspiera ciągłe ulepszenia i może być również stosowany w ramach przygotowania do audytów zewnętrznych.
 

Mobilny Zespół ds. Jakości – MQT

W ramach działalności operacyjnej w transporcie międzynarodowym posiadamy nasz własny Mobilny Zespół ds. Jakości. Zapewnia on pomoc techniczną dla kierowców, przeprowadza kontrole sprzętu i procedur w miejscach załadunku, monitoruje stacje czyszczące oraz zgłasza wszelkie obserwacje managerowi ds. jakości oraz managerowi ds. zakupów. Ponadto zespół MQT przeprowadza zapowiedziane i niezapowiedziane audyty. Członkowie MQT pochodzą z Holandii, Polski i Rumunii.
 

Logistyka bezpieczna dla środowiska, raportowanie i analiza incydentów

W zakresie bezpieczeństwa ekologicznego przyglądamy się używanej technologii, procesom operacyjnym, zużyciu energii w naszych obiektach i higienie pracy. Bezpieczeństwo jest stałym punktem w harmonogramie comiesięcznych spotkań zespołu zarządzającego. Naszym celem jest również podnoszenie świadomości pracowników dzięki wykorzystaniu e-maili z ostrzeżeniami dot. bezpieczeństwa. Staramy się zmniejszać ilość incydentów i zawsze stwarzać bezpieczne środowisko pracy. W przypadku rzeczywistych incydentów bądź sytuacji stwarzających zagrożenie korzystamy z ekologicznego systemu składania raportów i analiz, aby wyciągnąć wnioski i wdrożyć procedury zapobiegawcze.
 

Pobierz Politykę firmy

Dorota Malachowska
Ekspert w zakresie jakości i zrównoważonego rozwoju