Duurzaamheid

Benelux Distributie

Distributie-oplossingen gericht op de toekomst

Duurzaamheid is een belangrijke waarde voor Vos Logistics. Daarom streven we naar een duurzaam distributienetwerk in de Benelux. Jouw bedrijf profiteert van steeds meer efficiëntie, een kleinere carbon footprint en de kracht van ons gedeelde netwerk.

‘Duurzaam’ in de Nederlandse taal heeft verschillende betekenissen: lang durend, weinig aan slijtage of bederf onderhevig, en het milieu weinig belastend. Deze drie aspecten zijn leidend in ons streven naar duurzaamheid in onze Benelux-distributie.

 • We ontwikkelen en innoveren ons bestaande distributienetwerk, we zijn klaar voor de toekomst
 • We kiezen voor bestaande strategische locaties of zoeken naar toekomstbestendige oplossingen
 • We creëren zelfvoorzienende hubs van waar we enkel met zero-emissie vrachtwagens (batterij-elektrisch & waterstof) rijden
   

Om onze duurzaamheidsambities kracht bij te zetten hebben we onze visie vertaald in een strategische aanpak. Deze aanpak is gebaseerd op vijf pijlers: mensen, netwerk, materieel, samenwerking en digitalisering.


Mensen

Human capital is het vliegwiel voor de transitie. Wij ondersteunen onze mensen en delen kennis met klanten, opdrachtgevers en leveranciers. Niet alleen logistieke kennis, maar juist ook kennis over laadinfrastructuur, nieuwe technologie, energiemanagement en het omgaan met netcongestie en nieuwe wet- en regelgeving.

Chauffeurs zijn binnen onze organisatie erg belangrijk en hebben veel invloed op onze CO2-footprint. Daarom coachen wij onze chauffeurs actief om hun rijgedrag positief te beïnvloeden. Dat leidt niet alleen tot meer veiligheid op de weg, maar vooral ook tot lager brandstofverbruik. Voor elektrische trucks betekent dat een grotere actieradius.

De transitie naar zero-emissie transport vraagt ook om een andere manier van plannen. Wij begeleiden onze planners naar toekomstbestendige manieren van planning. Zo geven we met onze chauffeurs en planners concrete uitvoering aan onze visie op duurzame distributie.

Netwerk

Om binnen geheel Nederland dezelfde service te bieden, optimaliseren wij onze lokale aanwezigheid en investeren wij de komende jaren in ons gesloten distributienetwerk.

Dit netwerk zal bestaan uit zelfvoorzienende hubs die tegemoetkomen aan alle (transitie) uitdagingen van de toekomst. Hiervoor zetten we verschillende typen hubs op:

 • Main hubs: grote crossdock-centra op strategische plekken die de basis vormen van ons netwerk.
 • City- en regio-hubs vormen een verlengstuk van onze main hubs en liggen dicht bij een concentratie van zero-emissiezones en grotere steden.
 • ZE truck points: reeds beschikbare warehouselocaties van Vos Logistics, waar emissievrije last-mile distributievoertuigen worden opgeladen.
   

Deze verschillende typen hubs worden bij voorkeur gerealiseerd bij reeds bestaande panden die duurzaam omgebouwd worden, waardoor we de druk op de verdozing van Nederland verlichten.

Daarmee willen we het volgende bereiken:

 • Efficiëntere distributie door lokale aanwezigheid
 • Vergroten consolidatie mogelijkheden voor verladers richting binnensteden, daardoor:
  minder congestie door minder vervoersbewegingen;
  minder last van beperkte tijden voor toegang tot binnensteden
 • Verkleinen van de afstand tot toegang van alle zero emissie zones in NL
 • Verminderen van de uitdaging van de beperkte actieradius van ZE trucks
 • Voldoen aan het Parijsakkoord
 • Minimaliseren netbelasting door spreiding ZE-trucks in NL
 • Stabiliseren elektriciteitsnet door distributie hubs te voorzien van batterijoplossingen
 • Kortere lead times voor klanten en leveranciers

Materieel

Onze innovaties op het gebied van materieel zijn:

 • Vergroten van het gebruik van HVO op de korte termijn
 • Focus op de inzet batterij elektrische trucks (BEV) voor distributieactiviteiten op de korte en middellange termijn
 • Deelnemen in het consortium HyTrucks voor de lange termijn (ontwikkeling van waterstof aangedreven trucks en bijbehorende infrastructuur)
 • We leggen zonnepanelen op onze opleggers
 • We ontwikkelen (snel)laadpleinen voor onze trucks in het netwerk (en voor collega-vervoerders)
 • We zijn betrokken in het ontwikkelen van de Super Eco Combi (SEC)

Samenwerking

Samenwerking is de basis voor logistieke dienstverlening 3.0. Het gaat niet alleen om reduceren van CO2-uitstoot, het begint bij vermindering van het aantal vervoersbewegingen. Wij reduceren transportstromen door samen te werken op alle niveaus en zowel horizontaal als verticaal.

De basis van samenwerking is vertrouwen, omdat het uiteindelijk om het gezamenlijke einddoel gaat. Vos Logistics gaat voor “open samenwerking” en we willen een gelijk speelveld faciliteren (kleinere spelers kunnen aansluiten op ons netwerk).

De kracht van ons distributienetwerk is het ontkoppelen van supply chains en consolideren/bundelen van stromen (richting steden).

Daarnaast zetten we in op kennis delen. Vos Logistics heeft als koploper alle kennis in huis om voor te gaan in de gehele transitie. We organiseren kennis en inspiratie sessies om klanten mee te nemen in deze transitie.

Daarnaast zitten we ook aan belangrijke externe gesprekstafel om als sector te verduurzamen. Dat doen we onder andere binnen de Lean & Green Community, maar ook bij lokale gemeenten en andere initiatieven.

Digitalisering

De digitalisering van onze bedrijfsprocessen staat hoog op de agenda. Aantal redenen om onze processen verder te digitaliseren en paperless te werken:

 • Verbeterde en veiligere opslag van data; alle data op één plek achter een digitaal slot, geen rondslingerende papieren meer
 • Efficiënt werken; digitalisering zet werkprocessen om in geautomatiseerde processen
 • Klantvriendelijk; snellere en betere reactie op klantvragen
 • Milieuvriendelijk; geen papier en printers meer nodig
 • Kostenbesparend; geen inkoop van papier en inkt, minder handling kosten en minder foutkosten
   

Deze digitalisering houdt concreet de volgende zaken in:

 • Sign on glass - Efficiënte afhandeling van afleveringen op een PDA
 • Online POD - Door sign on glass is de proof of delivery (POD) automatisch online beschikbaar
 • Scanning - Scanning van alle pallets vergroot de visibility en performance En verbetert daarmee de tracebility van zendingen in ons hele proces
 • Track & trace (ontwikkelen) - Door volledige digitalisering kunnen we op elk moment (laten) zien waar goederen zijn
   

Wil je weten wat Vos Logistics voor jouw bedrijf kan betekenen op het gebied van duurzame distributie en logistiek? Neem contact op met onze specialist.

Een uitdaging?
Neem contact op.

Een uitdaging?
Neem contact op.

Rianne Schouten
Logistiek Specialist