Aktualności

W trudnym roku 2022 spółka Vos Logistics odnotowała wzrost wolumenów.

  • Obroty wzrosły o 13% do poziomu 408 mln €; zysk netto wyniósł 1 mln euro;
  • Wyższe koszty wynikające z „Pakietu Mobilności UE" oraz gwałtownie rosnących cen oleju napędowego zostały wchłonięte przez rynki;
  • Pozytywne wyniki w zakresie magazynowania, zarządzania transportem towarów oraz dystrybucji w krajach Beneluksu;
  • Na wyniki Dywizji Transportu Międzynarodowego negatywnie wpłynęły braki kadrowe, zakłócenia w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw i niestabilność rynkowa;
  • Mocna pozycja finansowa stwarza solidną podstawę dla zmiennych warunków rynkowych w 2023 roku.
     

W roku 2022 europejski dostawca usług logistycznych, spółka Vos Logistics, osiągnęła obrót w wysokości 408 milionów euro wyższy o 13% w porównaniu do roku 2021. Wzrost ten wynika przede wszystkim ze zwiększonej aktywności magazynowej, wyższych stawek sprzedażowych oraz wyrównania cen paliw. Skonsolidowany wynik na działalności [ang. earnings before interest and taxes - EBIT] wzrósł do 4 milionów euro (2021: 0,7 miliona euro), co przełożyło się na zysk netto w wysokości 1 miliona euro (2021: próg rentowności). Płynność finansowa zmniejszyła się w związku z wyższymi inwestycjami oraz wypłatami świadczeń w ramach wsparcia pandemicznego, ale utrzymała się na solidnym poziomie, podczas gdy wypłacalność wzrosła do ponad 23%. Spółka Vos Logistics przeznaczyła 27,5 mln euro (2021: 21 mln euro) na odnowienie taboru, utrzymanie magazynów i cyfryzację. Oprócz wielu innych aktywów, pozyskaliśmy sześć ciężarówek elektrycznych na potrzeby dystrybucji w krajach Beneluksu, jako element naszej strategii transformacji energetycznej ukierunkowanej na zeroemisyjny transport i usługi logistyczne.

 

Dywizja Solutions zajmująca się magazynowaniem, dystrybucją w krajach Beneluksu oraz zarządzaniem transportem towarów odnotowała wyższe obroty i rentowność. Zwiększyliśmy wolumeny i zoptymalizowaliśmy procesy operacyjne dla nowych klientów pozyskanych  w 2021 roku, stwarzając solidną podstawę do dalszego wzrostu w roku 2023. Chcemy skupić się na cyfryzacji procesów, która pozwoli na dalsze podnoszenie produktywności, realizację zapotrzebowania na krótki i elastyczny czas reakcji oraz sprostanie wyzwaniom trudnego rynku pracy.

 

Dywizja Transportu Międzynarodowego mierzyła się z wieloma wyzwaniami w minionym roku. Rynek musiał zaabsorbować podwyżkę kosztów związaną z rosnącymi cenami oleju napędowego i „Pakietem Mobilności UE". Zakłócenia w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw w branży motoryzacyjnej oraz relokacja produkcji w sektorze petrochemicznym wpłynęły na zmniejszenie wolumenów i spadek wydajności. Wysoki popyt na usługi transportu międzynarodowego i deficyt zdolności przewozowych spowodowały wzrost cen na rynkach spot. Ponieważ większość naszego biznesu jest oparta na kontraktach, nasze możliwości skorzystania z tych warunków rynkowych były ograniczone.

Inflacja i trwająca wojna w Ukrainie są głównymi czynnikami niepewności w 2023 roku. Będziemy koncentrować się na rozwoju naszej Dywizji Solutions przy jednoczesnym konsolidacyjnym podejściu do Dywizji Transportu Międzynarodowego.

 

Ben Vos, dyrektor Vos Logistics do spraw finansowych (CFO), wyjaśnia oczekiwania względem roku 2023: „Od końca 2022 roku obserwujemy spowolnienie gospodarcze spowodowane inflacją i niepewną sytuacją na rynku. To wyhamowanie będzie miało wpływ na handel międzynarodowy i logistykę, a więc również na nasz biznes. Dzięki poczynionym w ostatnich latach, inwestycjom w sprzęt, nieruchomości i cyfryzację, potrafimy szybko i skutecznie reagować na niestabilne rynki i turbulencje ekonomiczne, co pozwala nam oferować optymalne i efektywne rozwiązania dla naszych klientów. Spółka Vos Logistics jest dobrze przygotowana do tego, by utrzymać solidną pozycję w roku 2023”.


Frank Verhoeven, prezes (CEO) Vos Logistics, dodaje: „Obecnie naszą przewagą jest Dywizja Solutions. Z wykorzystaniem siły naszej Grupy („shared network”), możemy zaproponować efektywne, opłacalne i wysoce wartościowe usługi w zakresie magazynowania, dystrybucji i zarządzania transportem towarów. Obok inwestycji w cyfryzację i plany ukierunkowane na usługi zeroemisyjne, finansujemy szkolenia i mocno stawiamy na rozwój naszych pracowników. To oni na co dzień realizują naszą wizję shared network. Jesteśmy dumni ze wspólnych osiągnięć w minionym roku i mamy pewność, że zbudowaliśmy solidną podstawę dla dobrych wyników w 2023 roku”.

 

Przeczytaj dalej i pobierz raport