Jakosc & Certyfikaty

Zarządzanie jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem, zdrowiem i zrównoważonym rozwojem stanowi integralną cześć naszej codziennej działalności.

Spełniamy potrzeby, normy i wymogi naszych klientów każdego dnia i dla każdego transportu.

Wyzwanie?
Ułatwiam to.

 
Values Of Service
We are responsible for our own health & safety and for that of others.
 
Certificates Overview
We are qualified.
 
Organization
We set our standards high.
 
Quality Assurance
We simplify quality assurance of our performance.

Wyzwanie?
Ułatwiam to.

Saskia Randewijk
Specjalista ds. Jakości