Transport betonu

Your dry bulk goods delivered throughout Europe.

Choose which type of bulk transport fits your needs and discover how it can be used to simplify your logistics!

Złożone wyzwania logistyczne?
Możesz na nas liczyć!

Berny Voortman
Specjalista ds. Logistyki
 
Transport suchych ładunków sypkich
Produkty sypkie rozwozimy po całej Europie.
 
Transport niebezpiecznych płynów
Transport produktów ADR luzem i w zbiornikach to jedna z naszych długoletnich specjalizacji.
 
Transport cementu
Niezawodna współpraca w transporcie cementu.
 
Transport betonu
Dostarczanie betonu tam, gdzie jest potrzebny.
 
Transport gazu ziemnego
Odpowiednio zabezpieczony przewóz substancji lotnych.
 
Vacuum truck
Towary sypkie przewozimy z łatwością.

Złożone wyzwania logistyczne?
Możesz na nas liczyć!

Berny Voortman
Specjalista ds. Logistyki