Magazynowanie

Opracowywanie indywidualnie rozwiązania w zakresie magazynowania i obsługi zamówień. 

Szukasz partnera, który zrozumie specyfikę Twojego biznesu?
Poznaj Vos Logistics.

Skomplikowane wyzwania logistyczne? 
Możesz na nas liczyć. 

Nasz specjalista zna odpowiednie rozwiązania. 

Erik van Dee
Specjalista ds. Rozwiązań Logistycznych
 
Magazynowanie
Przechowywanie towarów na zasadach zrównoważonego rozwoju.
 
Elektroniczna obsługa zamówień
Obsługa zamówień internetowych Twoich klientów.
 
Bulk & Silo – przewóz materiałów sypkich
Stwórzmy wartość dodaną w Twoim łańcuchu dostaw!
 
Value Added Logistics
Logistyka o wartości dodanej
Erik van Dee
Specjalista ds. Rozwiązań Logistycznych