Updates

Op weg naar groen

Elektrificatie bij Vos Logistics

Terwijl de transportsector zich ontwikkelt, blijft Vos Logistics zich inzetten om voorop te blijven rijden op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Met onze visie sterk gericht op de toekomst, wordt het belang van elektrificatie van onze vloot steeds relevanter. Hoewel duurzaamheid blijft daarmee hoog op onze agenda staan, daarom zijn we trots te kunnen meedelen dat we in totaal zes batterij-elektrische voertuigen (BEV's) toevoegen aan onze Benelux-vloot. Zo zetten we alweer een volgende stap om onze ambitieuze plannen voor de toekomst te realiseren en om oplossingen te bieden voor aankomende uitdagingen en ontwikkelingen.

 


Het belang van elektrificatie

De urgentie om elektrificatie te omarmen komt voort uit zowel wettelijke regels en eisen als ook onze eigen intrinsieke motivatie ethische en concurrentieovertuigingen. In Nederland hebben al 29 gemeenten Zero-emissie zones ingesteld die vanaf januari 2025 de toegang beperken voor oude vrachtwagens. Als logistieke partner voor de Benelux erkennen we de noodzaak om ons aan te passen aan deze veranderingen. Bovendien zijn we van mening dat elektrisch rijden op dit moment de juiste keuze is om bij te dragen aan een duurzame toekomst en dat dit uiteindelijk ten goede zal komen aan ons bedrijf en onze klanten. Naast elektrificatie zien we het belang van het verkennen van alternatieve energiebronnen zoals waterstof en biobrandstof. Daarom richten we ons op meerdere alternatieven om onze uitstoot te verminderen.

 

Het elektrificeren van onze vloot brengt tal van voordelen met zich mee. Door over te stappen op batterij-elektrische voertuigen (BEV's) aangedreven door groene energie, kunnen we de CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen. Elke elektrische vrachtwagen bespaart tot 62.000 kg CO2 per jaar, wat overeenkomt met de positieve impact van 3.100 bomen die een jaar lang groeien. Bovendien produceren BEV's minder geluid, waardoor een stillere en aangenamere omgeving ontstaat voor zowel onze chauffeurs als de gemeenschappen die we bedienen. De voordelen van verminderde uitstoot en verbeterde luchtkwaliteit reiken verder dan onze directe activiteiten en hebben ook een positieve invloed op de stedelijke leefomgeving.

 

Efficiënte inzet

We boeken al aanzienlijke vooruitgang met ons elektrificatietraject. Dit jaar hebben we zes batterij-elektrische vrachtwagens aan onze vloot toegevoegd, die nu deel uitmaken van onze Benelux Distributie en Home Delivery vloot. Ook hebben we stappen gezet in het voorbereiden van onze infrastructuur door zeven superchargers te plaatsen in Woerden en twee in Oss.

 

Dennis Broeksteeg, Business Unit Manager in Woerden legt uit: “We bereiden ons voor op de toekomst maar we kunnen het niet alleen. Om de inzet van onze elektrische voertuigen te optimaliseren en de actieradius overdag te vergroten, vinden we samenwerking met andere logistieke dienstverleners essentieel. Trouw aan ons motto De Kracht van een Gedeeld Netwerk, staan we open voor het delen van onze laadfaciliteiten en zoeken we naar mogelijkheden om ook laadfaciliteiten op andere locaties te gebruiken. Dit zal de sector als geheel helpen om enkel emissies n het transport verder te verminderen en de efficiëntie te verhogen.”

 

Mijlpalen en toekomstplannen

De inzet van de elektrische voertuigen is een belangrijke mijlpaal in onze transitie naar emissievrij transport. Onlangs hebben we het SolarOnTop systeem uitgebreid met nog eens 4 trailers, waardoor we nu in totaal 6 trailers hebben. Door zonnepanelen op onze trailers te plaatsen, kunnen we een potentiële jaarlijkse besparing bereiken van 2.000 tot 2.500 liter diesel per vrachtwagen. Vooruitkijkend is onze visie om eind 2025 een groot deel van ons wagenpark volledig elektrisch te hebben en de rest ruim voor 2030. Verder gaan we ons distributienetwerk de komende drie tot vijf jaar uitbreiden met distributiehubs. Deze hubs zullen het beperkte bereik van de vrachtwagens, de behoefte aan oplaadtijd en de capaciteitsbeperkingen van het elektriciteitsnet aanpakken. Om de duurzaamheid te waarborgen, zullen onze hubs worden uitgerust met zonnepanelen, windenergie-oplossingen en slimme batterijsystemen, zodat we onze vrachtwagens kunnen opladen met onze zelfopgewerkte energie. Dit duurzame distributienetwerk stelt ons in staat om het totale aantal kilometers te verminderen, het gebruik van vrachtwagens te optimaliseren en kortere doorlooptijden en verbeterde service aan onze klanten te bieden.

 

Uitdagingen overwinnen

Hoewel de verschuiving naar elektrificatie enorme voordelen met zich meebrengt, zijn er ook uitdagingen. De snel veranderende markt en technologische innovaties dwingen ons om onze plannen voortdurend bij te stellen en de meest geschikte opties voor elektrische voertuigen te evalueren. Bovendien vormen netwerkopstoppingen en beperkte toegang tot elektriciteit, logistieke hindernissen die we actief aanpakken. Ondanks deze uitdagingen blijven we ons inzetten voor het vinden van effectieve oplossingen en het stimuleren van verdere vooruitgang.

 

Frank Verhoeven, CEO: “Vos Logistics zet zich in om de transitie naar uitstootvrij transport te stimuleren. We erkennen de uitdagingen en zijn vastbesloten om ze te overwinnen door middel van innovatie en samenwerking. Samen met onze klanten, partners en aandeelhouders kunnen we een “Shared Network”  opbouwen dat ten goede komt aan ons bedrijf maar ook aan het milieu en de gemeenschappen die we bedienen.”