Organisatie

Kwaliteit op alle niveaus en binnen elk bedrijfsonderdeel.

Wij stellen hoge eisen.

Om ervoor te zorgen dat onze kwaliteit en veiligheid aan de strenge eisen voldoen, beschikt Vos Logistics over een kwaliteitsteam. Het kwaliteitsteam wordt ondersteund door lokale kwaliteitscoördinators en speciale kwaliteitsteams die allemaal verantwoordelijk zijn voor KMVG+D: kwaliteit, milieu, veiligheid, gezondheid & duurzaamheid.

Speciale kwaliteitsteams

Team veiligheid van voedingsmiddelen & diervoeders

Dit team wordt aangestuurd door de KMVG+D-manager en heeft diverse taken. Zo zorgt het ervoor dat de gezondheidsrisico's worden beheerst en op een acceptabel niveau blijven. Ook beoordeelt het team audits, handelt het klachten & recalls af en helpt het mee de veiligheid van voedingsmiddelen en diervoeders te verbeteren. De leden van dit team zijn kwaliteitscoördinators die afkomstig zijn van ISO 22000- of GMP+-gecertificeerde locaties.

Intern auditteam

Leden van dit team beoordelen interne en externe audits, de algemene efficiëntie en ze verzorgen de follow-up tijdens de halfjaarlijkse vergaderingen. Tijdens deze vergaderingen beslissen zij ook wat de focus van de komende interne audits zal zijn. De interne auditors bereiden vervolgens de audits voor aan de hand van de procedure, waarna zij bepalen of de bedrijfsonderdelen voldoen aan de geldende normen en procedures. De interne audit ondersteunt de continue verbetering en kan ook dienen als voorbereiding voor de externe audits.

Mobiel kwaliteitsteam (MKT)

Als onderdeel van onze internationale transporten beschikken we over een eigen MKT. Dit team verleent technische ondersteuning aan chauffeurs, verricht op locatie technische audits van apparatuur en monitort reinigingsstations, waarna het verslag uitbrengt van zijn bevindingen aan de kwaliteitsmanager en de inkoopmanager van de reinigingsstations. Daarnaast verricht het MKT aangekondigde en onaangekondigde audits. De leden van het MKT-team komen uit Nederland, Polen en Roemenië.

Eco-safe logistics, rapporteren van incidenten en analyse

Op het gebied van eco-safe logistics richten we ons op technologie, activiteiten, onze vestigingen en veiligheid. Veiligheid staat uiteraard iedere maand op de vergaderagenda van het managementteam, maar we willen het onderwerp ook meer onder de aandacht brengen via onze 'safety alert'-mails. We streven ernaar om incidenten te verminderen en een veilige werkomgeving te creëren/onderhouden.Vindt er toch een incident plaats waarbij het (bijna) mis is gegaan, dan kijken we naar het eco-safe rapport & de analyse om een conclusie te trekken over de veiligheidsaspecten. 

Download ons bedrijfsbeleid

 

Eveline Vermeulen
Kwaliteit & Duurzaamheid Specialist