Organizație

Calitatea este prezentă la toate nivelurile și în fiecare unitate operațională.

Stabilim standarde înalte.

Pentru a ne păstra calitatea și siguranța la cel mai înalt standard, am alcătuit o Echipă Corporativă de Calitate pentru Vos Logistics. Echipa este sprijinită de ofițeri locali de calitate și echipe speciale de calitate, toți fiind responsabili pentru: QESH+S, Calitate, Mediu, Siguranță, Sănătate + Sustenabilitate.

Echipe speciale de calitate

Echipa pentru siguranța alimentelor & furajelor

Condusă de un Coordonator Corporativ al QESH+S, această echipă are o varietate de sarcini, precum gestionarea riscurilor privind sănătatea și păstrarea acestora la un nivel acceptabil, revizuirea auditurilor, plângerilor & rechemărilor și sprijinirea îmbunătățirii furajelor și alimentelor. Membrii echipei sunt ofițeri calificați din locații certificate ISO 22000 sau GMP+.
 

Echipa de audit intern

Membrii acestei echipe se asigură că evaluează audituri interne și externe și eficiența generală și raportează în timpul întâlnirilor semestriale. În timpul întâlnirilor lor, aceștia decid și asupra punctelor pe care trebuie să se concentreze la viitoarele audituri interne. Auditorii interni pregătesc apoi auditurile, conform procedurii, și stabilesc ulterior dacă unitățile organizaționale operează, de fapt, conform standardelor și procedurilor aplicabile. Auditul intern sprijină îmbunătățirea continuă și poate fi utilizat și ca pregătire pentru auditurile externe.

Echipa mobilă de calitate (MQT)

Ca parte a operațiunilor de Transport Internațional, avem propria noastră echipă MQT, care asigură asistență șoferilor, realizează audituri tehnice ale echipamentelor și proceselor din locație, monitorizează stațiile de curățare curente și raportează orice concluzii Managerului Calității și Ofițerului de Achiziții ai stațiilor de curățare. Mai mult decât atât, MQT realizează și audituri anunțate și neanunțate. Membrii MQT sunt din Olanda, Polonia și România.

Logistică pentru siguranța mediului, raportare și analiză incidente

În domeniul logisticii pentru siguranța mediului, ne concentrăm pe tehnologie, operațiuni, locațiile noastre și siguranță. În timp ce siguranța ocupă un loc în agenda întâlnirilor lunare ale echipei de management, dorim și să creăm un nivel de conștientizare mai ridicat prin mesajele noastre despre „Alerte de siguranță”. Suntem determinați să reducem incidentele și să creăm / menținem un mediu de muncă sigur, în orice moment.
În cazul unui incident evitat la timp sau al unui incident care a avut loc, ne bazăm pe raportarea & analiza privitoare la siguranța mediului, pentru a trage concluzii despre chestiunile legate de siguranță.

Descărcați Politica companiei noastre

 

Dorota Malachowska
Specialist Calitate si Sustenabilitate