Sverige transport

Din transportexpert i Sverige

Vi får det att hända.

Med hundratals laster och leveranser per dag samt mer än 30 års erfarenhet inom branschen så har vi flera decennier av transporthistoria inom Sveriges gränser. Vi känner till och förstår de geografiska transportutmaningarna i Sverige samt de olika förväntningarna hos svenska speditörer. Vi förenklar din transport. Vad som än krävs.

Kontakta oss +46 (0) 31 310 26 60

Transportera ditt gods in och ut från Sverige?

Vi tar hand om våra förare och säkerställer att din logistik behandlas i enlighet med de europeiska och nationella regleringarna. Vi väljer den bästa modaliteten med hänsyn till transiteringstiderna samt de olika kundkraven.

Transport type

Vos Logistics är en ledande aktör inom Europa och är särskilt verksam inom biltransport, Fast Moving Consumer Goods (FMCG), förpacknings-, personligvårds-, kläd- och byggindustri branschen. Vi tar hand om våra förare och ser till att din logistik utförs i enlighet med de olika europeiska och nationella regleringarna. Vi arrangerar transport med färjor, tåg och lastbilar. Vi väljer den bästa modaliteten med hänsyn till de begärda transiteringstiderna och kundkraven.

Vårt integrerade hållbarhetsprogram hjälper oss att minska koldioxidutsläppen och säkerställer en renare och effektivare leveranskedja. Vi ställer olika typer av utmaningar gällande miljömålen och hjälper våra kunder att realisera deras egna. Innovation är vår viktigaste drivkraft.

Som ett internationellt operativt företag är vi stolta över att ha en arbetsstyrka som idag utgörs av upp till hela 25 olika nationaliteter. Vi investerar målmedvetet i en stark företagskultur. Som ett resultat av just detta så har vi uppvisat en fortsatt förmåga att attrahera och anställa kvalificerade och begåvade medarbetare på en ständigt utmanande arbetsmarknad. Vi tar hand om våra anställda genom att erbjuda bra arbetsförhållanden, utbildnings- och utvecklingsmöjligheter samt genom att tillhandahålla den bästa utrustningen och verktygen.

När det gäller internationell transport så är Sverige inte likt andra länder. När man tar vägnätet i beaktning så är den enda vägförbindelsen mellan Sverige och den europeiska kontinenten den stora Öresundsbron mellan Danmark och Sverige. Det skulle inte vara helt parallellt med de ambitiösa svenska målen, som grundas i en hållbar tankegång att frakta allt genom denna specifika rutt. Stora och mer miljövänliga lösningar har initierats samt utvecklats under åren. Ro-ro färjetjänster, färjeförbindelser och järnvägsbanor är de olika leveransvägar som förbinder Sverige med andra europeiska länder.

Som en frekvent nyttjare av alla dessa anslutningar så är det av väsentlig betydelse att kunna skapa en noga utarbetad balans över var och en av dessa modaliteter. Genom att anamma föregående så gör man det möjligt att erbjuda en diversifierad sfär av ledtider och kostnadsförslag. Det möjliggör även drift av mer miljövänliga lösningar, minskar bränsleförlusten och möjliggör en mer flexibel och utspridd kapacitet över hela landet.

Share this page